KES ME OLEME? – Moon Productions | Tehes nähtavaks nähtamatut!

FÜÜSILINE TEATER

KONTAKT
toggle menu
KONTAKT
toggle menu

KES ME OLEME?

Moon Productions on füüsilise teatri kompanii. Oma lavatöödes toome kokku erinevatest valdkondadest ja rahvustest pärit kunstnikud. Omaloomingulistes teatriprojektides ühendame erinevad kunstiliigid ja tehnikad. Moon Productions läheneb teatrile üheaegselt traditsiooniliselt psüholoogilisest ja kaasaegselt füüsilisest lähtepunktist. Erinevate metoodikate ja kunstiliikide sulandumine on nähtav nii lavastuste esteetikas kui sisus.

Kõige olulisem, mida oma tegevusega soovime saavutada, on heade tunnete tekitamine ja jagamine.

Lisaks teatrilavastuste loomisele korraldame ka erinevaid kehalise liikumise töötubasid ning vahendame originaalkunstiteoseid.

Mis on füüsiline teater?


Füüsiline teater osutab erilist tähelepanu näitleja kehateadlikkusele, füüsilisele eneseväljendusele ja liikumisele. Lugu või abstraktset kogemust esitatakse peamiselt läbi liikumise. Füüsilise teatri laia mõiste alla mahub väga palju erinevaid alaliike ja tehnikaid – žestikuleerimine, miim, maskiteater, objektiteater, varjuteater, tantsutehnikad, akrobaatika, jooga, butoh jne… See aga ei tähenda, et sõnal ei oleks sellises teatris üldse tähtsust.


On füüsilise teatri lavastusi, kus sõnadel on samaväärne olulisus kui draamateatris. Jutustatakse lugu, kuid sellele lisaks või sellega koos on näitleja ka kehaliselt väga väljendusrikas või lihtsalt väga teadlik igast pisemastki žestist. On füüsilise teatri lavastusi, kus sõnu kasutatakse vähe ja on ka selliseid, kus ei kasutata üldse.Mille poolest erineb füüsiline teater tantsuteatrist?


Teater, olgu see teadliku füüsilise suunitlusega või mitte, on alati psühholoogiline ja keskendub inimsuhetele. Suhted ja suhestumine on teatris olemuslikud – inimestevahelised suhted, suhe loodusega, ühiskonnaga, universumiga, vaimsusega vms. Tants võib olla väga dramaatiline, aga enamasti puudub tantsuteatris psühholoogilisus. Tants ja koreograafia võivad olla füüsilise teatri osad, aga teatris on fookus alati suhetel.


Moon Productions'i erinevad kursused ja treeningud on mõeldud nii teatripraktikutele erialaseks enesetäiendamiseks kui ka kõigile teistele, kes teadliku keha ja väljendusrikka liikumise vastu huvi tunnevad.

Vaata lisa meie “töötubade” lehelt.

Originaalkunstiteoste vahendamine meie ettevõtte kõrvaltegevusena kaasnes meie esimese lavastuse "Lingua franca" valmimise ja etendamisega. "Lingua francat" mängiti esimesel hooajal 12 korda ja igal etendusel valmis publiku silme all 4-5 abstraktset maali, mille autoriks Mehhikost pärit maalikunstnik Leno Morfin. Edaspidi tegeleme ka teiste kunstnike originaalkunstiteoste edasimüümisega.


 Igasuguse kunsti tegemise ja levitamise juures huvitavad meid kõige rohkem ausus, puhtus, täpsus, selgus ja heatahtlikkus.


Meie missiooniks ei ole luua võimalikult palju lavastusi ja müüa võimalikult palju pileteid. Meid huvitab heade tunnete tekitamine ja jagamine, sest meile tundub, et just seda on praegu maailma juurde vaja. Usume, et pole vaja millegi ega kellegi vastu sõdida. Piisab sellest, kui teeme kõike, ka igat argist tegevust, hoolivalt ja heatahtlikkult. Nii tekitame kõigile, kellega kokku puutume, vähehaaval rohkem häid tundeid. Moon Teater on vastutustundlik ja soe teater, me teeme seda armastusega ja me soovime, et ka kõik teised teeksid oma tegevusi armastusega.


Kui Sul on kas olemasolev projekt või kunstiteos või lihtsalt idee millestki, mis nende väärtustega klapib, siis võta meiega julgesti ühendust, et üheskoos heade ideede ja tunnete jagamiseks sobivaid võimalusi leida.Jagagem head!

Tehes nähtavaks nähtamatut!

in english  español  eesti keeles 
KONTAKT