KES ME OLEME? – Moon Productions | Tehes nähtavaks nähtamatut!

FÜÜSILINE TEATER

KONTAKT
toggle menu

KES ME OLEME?

Moon Productions loob füüsilise teatri lavastusi ning toob oma projektides kokku erinevatest valdkondadest ja rahvustest pärit kunstnikud.

Olulised märksõnad meie loomingus on ausus, puhtus, täpsus, mitmekesisus ja heatahtlikkus.

Füüsiline teater pöörab erilist tähelepanu näitleja kehalisele eneseväljendusele. See aga ei tähenda, et sellises teatris puuduks üleüldse sõna.


On füüsilise teatri lavastusi, kus sõnadel on samaväärne olulisus kui draamateatris. Jutustatakse lugu, kuid sellele lisaks või sellega koos on näitleja ka kehaliselt väga väljendusrikas. On füüsilise teatri lavastusi, kus sõnu kasutatakse vähe ja on ka selliseid, kus ei kasutata üldse.


Sõnadega või sõnadeta, liikudes või liikumatult - olulisim on see, et keha oleks kõnekas.

Lisaks teatrilavastuste loomisele korraldab Moon Productions ka erinevaid töötubasid nii teatripraktikutele erialaseks enesetäienduseks kui ka kõigile teistele, kes teadliku ja väljendusrikka liikumise vastu huvi tunnevad.

Jagagem head!

Tehes nähtavaks nähtamatut!

in english  español  eesti keeles 
KONTAKT